การใช้ปุ่มลบ

ท่านสามารถลบภาพที่กำลังแสดงในปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม (ลบ)

  • เมื่อข้อความการยืนยันปรากฏขึ้นหลังจากที่กดปุ่ม (ลบ) ให้ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลือก [ลบ] แล้วกดที่ตรงกลาง
  • ท่านสามารถลบภาพจำนวนสองภาพขึ้นไปพร้อมกันได้
    เลือก MENU (เล่น) → [ลบ][ลบ] จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการลบ

คำแนะนำ

  • นอกจากหน้าจอการแสดงภาพเดียว ท่านสามารถใช้ปุ่ม (ลบ) เพื่อสั่งงานต่อไปนี้ได้ด้วย
    • คีย์ที่กำหนดเอง
    • คำแนะนำในกล้อง