แสดงถ่ายที่เหลือ (ภาพนิ่ง)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่าจะแสดงข้อมูลระบุจำนวนภาพนิ่งที่สามารถถ่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเร็วเดียวกันในการถ่ายหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการแสดง][แสดงถ่ายที่เหลือ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงตลอดเวลา:
แสดงข้อมูลเสมอเมื่อถ่ายภาพนิ่ง
แสดงถ่ายเท่านั้น:
ในระหว่างการถ่าย จำนวนภาพที่เหลือที่สามารถถ่ายได้จะแสดงขึ้นเสมอ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งระยะ จำนวนภาพที่เหลืออยู่จะแสดงขึ้น
ไม่แสดง:
ไม่แสดงตัวแสดง

คำแนะนำ

  • เมื่อหน่วยความจำบัฟเฟอร์ภายในกล้องเต็ม จะมี “SLOW” ปรากฏขึ้น และความเร็วการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง