การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านเข้ากับกล้องโดยใช้ SSID และรหัสผ่าน ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ NFC หรือ QR code ได้ ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันสำหรับสมาร์ทโฟน Android, iPhone หรือ iPad


ในการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน จะต้องใช้ Imaging Edge Mobile ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ได้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟนของท่าน ถ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี Imaging Edge Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Imaging Edge Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

 1. แสดงหน้าจอ QR code บนกล้อง
  เมื่อใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรล:
  MENU(เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] → ทำขั้นตอนต่อไปนี้
  • ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไปที่ [เปิด]
  • สั่งงาน [การเชื่อมต่อ]

  เมื่อถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนของท่าน:
  MENU(เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] → เลือกภาพที่ต้องการถ่ายโอน
 2. กดปุ่ม (ลบ) ที่กล้องเพื่อสลับไปยังหน้าจอ SSID และรหัสผ่าน

 3. เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านและเลือก [เชื่อมต่อกับกล้องใหม่][เชื่อมต่อโดยใช้ SSID/รหัสลับกล้อง]
 4. ป้อนรหัสผ่านที่แสดงขึ้นบนกล้อง
  สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้อง

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้