การใช้ปุ่ม MODE (โหมด)

ใช้ปุ่ม MODE (โหมด) เพื่อเลือกโหมดการถ่ายที่เหมาะสมสำหรับวัตถุและวัตถุประสงค์ของการถ่าย

  • กดปุ่ม MODE ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

รายละเอียดของโหมดการถ่าย

โหมดถ่ายภาพจะแบ่งออกเป็นโหมดการถ่ายภาพนิ่ง โหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และโหมดเรียกใช้การบันทึก

ภาพแสดงโหมดถ่ายภาพนิ่ง โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว และโหมดเรียกการตั้งค่าที่บันทึกไว้

(A) โหมดการถ่ายภาพนิ่ง

(B) โหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(C) โหมดเรียกใช้การบันทึก

คำแนะนำ

  • รายการเมนูที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ

(A) โหมดการถ่ายภาพนิ่ง

โหมดการถ่ายที่ท่านเลือกจะกำหนดวิธีการปรับรูรับแสง (ค่า F) และความเร็วชัตเตอร์

ไอคอน โหมดถ่ายภาพ คำอธิบาย
(อัตโนมัติอัจฉริยะ) อัตโนมัติอัจฉริยะ กล้องจะถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ
P โปรแกรมอัตโนมัติ ให้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นถ่ายภาพ เช่น [ISO]
A กำหนดค่ารูรับแสง ค่ารูรับแสงจะมีความสำคัญสูง และความเร็วชัตเตอร์จะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เลือกการตั้งค่านี้เมื่อท่านต้องการละลายฉากหลังหรือโฟกัสทั้งหน้าจอ
S กำหนดชัตเตอร์สปีด ความเร็วชัตเตอร์จะมีความสำคัญสูง และค่ารูรับแสงจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เลือกการตั้งค่านี้เมื่อท่านต้องการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงให้คมชัด หรือเมื่อท่านต้องการถ่ายภาพเส้นทางของน้ำหรือแสง
M ปรับระดับแสงเอง ปรับทั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง ท่านสามารถถ่ายด้วยค่าระดับแสงที่ต้องการได้

(B) โหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ไอคอน โหมดถ่ายภาพ คำอธิบาย
(ภาพเคลื่อนไหว) ภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถตั้งค่าโหมดระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
S&Q สโลและควิกโมชั่น ท่านสามารถตั้งค่าโหมดปรับระดับแสงสำหรับการถ่ายสโลว์และควิกโมชั่นได้

วิธีตั้งค่าระดับแสงในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][ชนิดควบคุมรับแสง]

เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] ไปที่ [โหมด P/A/S/M]:

MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][โหมดรับแสง] หรือ [โหมดรับแสง] → เลือกโหมดปรับระดับแสงที่ต้องการจาก P/A/S/M

เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] ไปที่ [โหมดรับแสงที่ปรับ]:

สามารถสลับค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO ระหว่างการตั้งค่าอัตโนมัติกับการตั้งค่าด้วยตัวเองโดยการกดปุ่ม IRIS (ม่านตา) / ปุ่ม SHUTTER (ชัตเตอร์) / ปุ่ม ISO (ความไวแสง ISO) ค้างไว้ ถ้าท่านเลือกการตั้งค่าด้วยตัวเอง ให้หมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/หลัง หรือปุ่มควบคุม แล้วตั้งค่าที่ต้องการ
ในโหมดการตั้งค่าด้วยตัวเอง สามารถล็อคค่าต่างๆ ได้โดยการกดปุ่ม IRIS / ปุ่ม SHUTTER / ปุ่ม ISO ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ป้องกันไม่ให้ค่าต่างๆ ถูกเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ

(C) โหมดเรียกใช้การบันทึก

ไอคอน โหมดถ่ายภาพ คำอธิบาย
MR ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง ท่านสามารถเรียกการตั้งค่าโหมดและตัวเลขต่างๆ ที่ใช้บ่อย ซึ่งได้บันทึก* ไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงถ่ายภาพ

* ใน [บันทึกตั้งค่ากล้อง] ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าการถ่ายภาพต่างๆ ได้ เช่น โหมดปรับระดับแสง (P / A / S / M) ค่ารูรับแสง (ค่า F) และความเร็วชัตเตอร์