ซูมภาพคมชัด/ซูมดิจิตอล

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์ ท่านสามารถซูมได้มากกว่าช่วงการซูมของการซูมด้วยเลนส์

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ซูม][ช่วงซูม] → เลือก [ซูมภาพคมชัด] หรือ [ซูมดิจิตอล]
  2. ซูมโดยใช้ก้านปรับ W/T (ซูม)
    • ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่น [ซูม] ให้กับคีย์ที่ต้องการได้โดยการเลือก MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]
    • ถ้าท่านกำหนด [ใช้งานซูม (ด้าน T)] หรือ [ใช้งานซูม (ด้าน W)] ให้กับคีย์ที่ต้องการล่วงหน้า โดยการเลือก MENU → (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถซูมเข้าและออกได้โดยการกดคีย์ดังกล่าว

คำแนะนำ

  • เมื่อใส่เลนส์เพาเวอร์ซูม ท่านสามารถใช้ก้านปรับซูมหรือแหวนซูมเพื่อขยายภาพได้ เมื่อท่านปรับเกินกำลังขยายของการซูมด้วยเลนส์ ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นซูมอื่นๆ นอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์ได้ โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน
  • แม้ท่านจะใช้ [ซูมภาพคมชัด] หรือ [ซูมดิจิตอล] โดยที่ใส่เลนส์เพาเวอร์ซูมอยู่ ระบบจะใช้การซูมด้วยเลนส์จนถึงด้านเทเลโฟโต้ของเลนส์