สลับ JPEG/HEIF (บันทึกภาพนิ่ง)

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ (JPEG / HEIF) สำหรับภาพนิ่งที่ถ่ายด้วย [บันทึกภาพนิ่ง]

ท่านสามารถดูและแก้ไขไฟล์ JPEG ในสภาพแวดล้อมระบบต่างๆ ได้ รูปแบบ HEIF ให้ประสิทธิภาพในการบีบอัดข้อมูลสูง กล้องสามารถบันทึกภาพด้วยคุณภาพสูงและมีขนาดไฟล์เล็กในรูปแบบ HEIF ท่านอาจไม่สามารถดูหรือแก้ไขไฟล์ HEIF ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ในการเล่นภาพนิ่งในรูปแบบ HEIF สภาพแวดล้อมของระบบจะต้องรองรับ HEIF ด้วย ท่านสามารถรับชมภาพนิ่งที่มีคุณภาพสูงได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีผ่าน HDMI

  1. MENU (เล่น) → [แก้ไข][สลับ JPEG/HEIF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

JPEG:
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ JPEG การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้
HEIF(4:2:0):
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ HEIF (4:2:0) การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพและประสิทธิภาพในการบีบอัดข้อมูล
HEIF(4:2:2):
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ HEIF (4:2:2) การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ

หมายเหตุ

  • ไฟล์ภาพ HEIF ที่บันทึกด้วยกล้องนี้จะไม่สามารถแสดงบนกล้องอื่นๆ ที่ไม่รองรับรูปแบบไฟล์ HEIF ระวังอย่าลบไฟล์ภาพ HEIF โดยไม่ตั้งใจ ด้วยการฟอร์แม็ตการ์ดหน่วยความจำหรือการลบไฟล์