ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว

ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้

(h (ชั่วโมง), min (นาที))

รูปแบบไฟล์ อัตราเฟรมบันทึก ตั้งค่าการบันทึก การ์ดหน่วยความจำ SD การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
XAVC HS 4K 60p/50p 200M 35 min 70 min 40 min 1 h 25 min
150M 45 min 1 h 35 min 55 min 1 h 50 min
100M 1 h 10 min 2 h 20 min 1 h 20 min 2 h 50 min
75M 1 h 30 min 3 h 1 h 40 min 3 h 40 min
45M 2 h 20 min 4 h 50 min 2 h 40 min 5 h 40 min
XAVC S 4K 60p/50p 200M 35 min 1 h 10 min 40 min 1 h 25 min
150M 45 min 1 h 35 min 55 min 1 h 50 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 10 min 4 h 30 min 2 h 30 min 5 h 10 min
25M 3 h 50 min 8 h 10 min 6 h 30 min 9 h 10 min
XAVC S-I 4K 60p/50p 600M/500M 10 min 25 min 10 min 25 min
XAVC S-I HD 60p/50p 222M/185M 30 min 1 h 5 min 35 min 1 h 15 min

ระยะเวลาบันทึกเมื่อตั้งค่า [บันทึกภาพพร็อกซี่] เป็น [ปิด]

 • ระยะเวลาที่แสดงเป็นระยะเวลาที่บันทึกได้ เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ดหน่วยความจำ อุณหภูมิแวดล้อม สภาพแวดล้อมเครือข่าย Wi-Fi สภาวะของกล้องก่อนเริ่มบันทึก และสภาวะการชาร์จแบตเตอรี่
  ระยะเวลาบันทึกภาพต่อเนื่องสูงสุดสำหรับหนึ่งเซสชันการถ่ายภาพเคลื่อนไหวคือประมาณ 13 ชั่วโมง (ขีดจำกัดของข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้จะแตกต่างกัน เนื่องจากกล้องมี VBR (Variable Bit-Rate) ซึ่งจะปรับคุณภาพของภาพตามบรรยากาศการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจากจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำในการบันทึกมากขึ้น ระยะเวลาที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรือการตั้งค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกด้วย


หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพสูงและการบันทึกภาพต่อเนื่องที่มีความเร็วสูงจะต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ดังนั้น ถ้าท่านถ่ายภาพต่อไป อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ภาพ ในกรณีดังกล่าวกล้องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากผิวหน้ากล้องได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิที่สูงนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพหรือกลไกภายในกล้อง
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เมื่อกล้องบันทึกภาพตามค่าเริ่มต้น หลังจากปิดสวิตช์กล้องไว้สักครู่จะเป็นดังนี้ ค่าจะแสดงเวลาต่อเนื่องจากในขณะที่กล้องเริ่มบันทึกจนกระทั่งกล้องหยุดทำการบันทึก


  เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [ปกติ]

  รูปแบบไฟล์ XAVC S HD XAVC S 4K
  อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C ประมาณ 30 นาที ประมาณ 30 นาที
  อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C ประมาณ 30 นาที ประมาณ 30 นาที


  เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] เป็น [สูง]

  รูปแบบไฟล์ XAVC S HD XAVC S 4K
  อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C ประมาณ 120 นาที ประมาณ 90 นาที
  อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C ประมาณ 90 นาที ประมาณ 90 นาที


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A เมื่อเปิดจอภาพ

  XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A เมื่อเปิดจอภาพ

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แตกต่างไปตามอุณหภูมิ รูปแบบไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกสำหรับภาพเคลื่อนไหว สภาพการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสภาพของกล้องก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการบันทึก หากท่านจัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือถ่ายภาพนิ่งบ่อยๆ หลังเปิดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภายในกล้องจะสูงขึ้นและระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้จะลดลง
 • ถ้าไอคอน (การเตือนว่ากล้องร้อนเกินไป) ปรากฏขึ้น แสดงว่ากล้องมีอุณหภูมิสูง
 • หากกล้องหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง ให้ปิดสวิตช์กล้องทิ้งไว้สักครู่ เริ่มบันทึกหลังจากอุณหภูมิภายในกล้องลดลงสู่สภาพปกติแล้ว
 • หากปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ ท่านจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นได้
  • เก็บกล้องให้พ้นจากแสงแดด
  • ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน