ค.ร.ช.ต. ISO AUTO

ภาพนิ่ง

ถ้าเลือก [ISO AUTO] เมื่อโหมดการถ่ายเป็น P (โปรแกรมอัตโนมัติ) หรือ A (กำหนดค่ารูรับแสง) ท่านสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่จะทำให้ความไวแสง ISO เริ่มเปลี่ยนแปลง
ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้ผลสำหรับการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว ท่านสามารถลดการเบลอของวัตถุไปพร้อมๆ กับป้องกันอาการกล้องสั่น

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [รับแสง][ค.ร.ช.ต. ISO AUTO] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

SLOWER (ช้ามาก)/SLOW (ช้า):
ความไวแสง ISO จะเริ่มเปลี่ยนเมื่อความเร็วชัตเตอร์ช้ากว่า [ปกติ] ท่านจึงสามารถถ่ายภาพที่มีจุดรบกวนน้อยลงได้
STD (ปกติ):
กล้องจะตั้งความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติตามความยาวโฟกัสของเลนส์
FAST (เร็ว)/FASTER (เร็วมาก):
ความไวแสง ISO จะเริ่มเปลี่ยนเมื่อความเร็วชัตเตอร์เร็วกว่า [ปกติ] ท่านจึงสามารถป้องกันอาการกล้องสั่นและวัตถุเบลอได้
1/800030":
ความไวแสง ISO เริ่มเปลี่ยนที่ความเร็วชัตเตอร์ที่ท่านตั้งไว้

คำแนะนำ

  • ความแตกต่างของความเร็วชัตเตอร์ที่จะทำให้ความไวแสง ISO เริ่มเปลี่ยนไปมาระหว่าง [ช้ามาก], [ช้า], [ปกติ], [เร็ว] และ [เร็วมาก] คือ 1 EV

หมายเหตุ

  • ถ้าระดับแสงไม่เพียงพอ แม้ว่าจะตั้งค่าความไวแสง ISO ไว้ที่ [ISO AUTO สูงสุด] ใน [ISO AUTO] และเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้โดยมีระดับแสงที่เหมาะสม ความเร็วชัตเตอร์จะช้ากว่าความเร็วที่ตั้งค่าไว้ใน [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO]
  • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ความเร็วชัตเตอร์อาจไม่ทำงานดังที่ตั้งค่าไว้
    • เมื่อใช้แฟลชถ่ายฉากที่สว่าง (ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดถูกจำกัดไว้ที่ความเร็วในการซิงค์แฟลชที่ 1/250 วินาที)
    • เมื่อใช้แฟลชถ่ายฉากที่มืดโดยตั้งค่า [โหมดแฟลช] ไปที่ [ใช้แฟลชเสมอ] (ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดถูกจำกัดไว้ที่ความเร็วซึ่งกำหนดโดยกล้องโดยอัตโนมัติ)