ชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน

ท่านสามารถใช้ชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน (แยกจำหน่าย) กับกล้องนี้เพื่อถ่ายภาพได้เป็นเวลานาน เมื่อใช้ชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อนให้ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ของกล้องออก
ดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน

เมื่อต้องการถอดฝาปิดแบตเตอรี่

ดึงก้านปลดฝาปิดแบตเตอรี่(A) ไปตามทิศทางของลูกศร จากนั้นถอดฝาปิดแบตเตอรี่

ภาพแสดงวิธีถอดฝาปิดแบตเตอรี่


เมื่อต้องการใส่ฝาปิดแบตเตอรี่

ใส่ก้านบนฝาปิดแบตเตอรี่ด้านหนึ่งในด้านเสียบ จากนั้นดันฝาปิดแบตเตอรี่เข้าไปโดยให้ติดก้านบนฝั่งตรงข้าม

หมายเหตุ

  • ห้ามเลื่อนก้านล็อคแบตเตอรี่ของกล้องขณะเสียบแผ่นของชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อนเข้าไปในกล้อง หากทำเช่นนั้น แผ่นที่เสียบจะถูกดันออกจากกล้อง