โฟกัสด้วยตัวเอง

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เมื่อปรับโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถทำการปรับโฟกัสด้วยตัวเองได้

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][โหมดโฟกัส][โฟกัสด้วยตัวเอง]
  2. หมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อให้ได้โฟกัสคมชัด
    • เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ระยะโฟกัสจะปรากฏบนหน้าจอ
      ระยะโฟกัสไม่แสดงขึ้นเมื่อเสียบอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย)
  3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • ระยะโฟกัสที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น