ล็อค AE

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ในกรณีที่คอนทราสต์ระหว่างวัตถุกับฉากหลังสูง เช่น เมื่อถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง หรือวัตถุที่อยู่ใกล้หน้าต่าง ให้วัดแสง ณ จุดที่วัตถุมีความสว่างที่เหมาะสม แล้วล็อคระดับแสงก่อนถ่ายภาพ ลดความสว่างของวัตถุ ได้โดยวัดแสงที่จุดซึ่งสว่างกว่าตัววัตถุ แล้วล็อคระดับแสงของทั้งภาพ ทำให้วัตถุสว่างขึ้น ได้โดยวัดแสงที่จุดซึ่งมืดกว่าตัววัตถุ แล้วล็อคระดับแสงของทั้งภาพ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนด [ปิดเปิดล็อคAEL] ให้กับคีย์ดังกล่าว
  2. ปรับโฟกัส ณ จุดที่ปรับระดับแสง
  3. กดปุ่มที่กำหนดให้เป็น [ปิดเปิดล็อคAEL]
    ระดับแสงจะถูกล็อค และ (ล็อค AE) จะแสดงขึ้น
  4. ปรับโฟกัสบนวัตถุอีกครั้งแล้วกดปุ่มชัตเตอร์
    • ยกเลิกการล็อคระดับแสงได้โดยกดปุ่มซึ่งได้กำหนดฟังก์ชั่น [ปิดเปิดล็อคAEL] ไว้

คำแนะนำ

  • หากท่านเลือกฟังก์ชั่น [กดค้างล็อคAEL] ใน [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถล็อคระดับแสงได้ตลอดเวลาที่ท่านกดปุ่มค้างไว้ ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [กดค้างล็อคAEL] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง]

หมายเหตุ

  • [กดค้างล็อคAEL] และ [ปิดเปิดล็อคAEL] จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์