การใช้แป้นพิมพ์

เมื่อจำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรด้วยตัวเอง แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ สำหรับตัวอย่างของฟังก์ชั่นที่ใช้แป้นพิมพ์ โปรดดูที่ "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง" ที่ด้านล่างของหน้านี้

 1. ช่องใส่ข้อความ
  ตัวอักษรที่พิมพ์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
 2. สลับประเภทตัวอักษร
  การกดคีย์แต่ละครั้งจะเป็นการสลับระหว่างพยัญชนะ ตัวเลข และสัญลักษณ์
 3. แป้นพิมพ์
  การกดคีย์แต่ละครั้งจะทำให้อักขระที่ตรงกับคีย์นั้นแสดงขึ้นทีละตัวตามลำดับ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด (ลูกศรขึ้น)
 4. (ลูกศรซ้าย)
  เลื่อนเคอร์เซอร์ในช่องใส่ข้อมูลไปทางซ้าย
 5. (ลูกศรขวา)
  เลื่อนเคอร์เซอร์ในช่องใส่ข้อมูลไปทางขวา คีย์นี้สามารถใช้เพื่อจบการป้อนอักขระที่กำลังแก้ไขอยู่และเลื่อนไปยังอักขระถัดไปเช่นกัน
 6. (ลบ)
  ลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
 7. (ลูกศรขึ้น)
  สลับตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
 8. (วรรค)
  เว้นวรรค
 9. OK
  กดคีย์นี้หลังจากป้อนอักขระ เพื่อจบการป้อนอักขระ


ด้านล่างนี้จะอธิบายขั้นตอนสำหรับการป้อนตัวอักษร

 1. ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังคีย์ที่ต้องการ
  • แต่ละครั้งที่กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม อักขระจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ให้กด (ลูกศรขึ้น)
 2. เมื่ออักขระที่ท่านต้องการป้อนปรากฏขึ้น ให้กด (ลูกศรขวา) เพื่อยืนยันอักขระ
  • โปรดป้อนอักขระทีละตัว หากยังไม่ได้ยืนยันอักขระ ท่านจะไม่สามารถป้อนอักขระถัดไปได้
  • แม้ว่าท่านจะไม่ได้กด (ลูกศรขวา) อักขระที่ป้อนจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง
 3. หลังจากที่ป้อนอักขระทั้งหมดแล้ว ให้กด [ตกลง] เพื่อจบการป้อนอักขระ
  • ถ้าต้องการยกเลิกการป้อนข้อความ เลือก [ยกเลิก]