การนำเข้าใบรับรองหลักลงในกล้อง (นำเข้าใบรับรองหลัก)

นำเข้าใบรับรองหลักที่จำเป็นในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์จากการ์ดหน่วยความจำ ใช้ฟังก์ชั่นนี้สำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัสระหว่างการโอน FTP

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide”
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2035/h_zz/

  1. MENU (เครือข่าย) → [ตัวเลือกเครือข่าย][นำเข้าใบรับรองหลัก]