การนำเข้าภาพลงในคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถนำภาพจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หรือโดยการเสียบการ์ดหน่วยความจำของกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

เปิดโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการบันทึกภาพที่นำเข้า จากนั้นคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์


โครงสร้างโฟลเดอร์ในระหว่างที่เชื่อมต่อ USB Mass Storage

  • การ์ด SD

    ไดอะแกรมต้นไม้นี้แสดงโครงสร้างโฟลเดอร์ระหว่างที่มีการเชื่อมต่อ USB Mass Storage

  • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A

    ไดอะแกรมต้นไม้นี้แสดงโครงสร้างโฟลเดอร์ระหว่างที่มีการเชื่อมต่อ USB Mass Storage

DCIM: ภาพนิ่ง

CLIP: ภาพเคลื่อนไหว

SUB: ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่

หมายเหตุ

  • ห้ามแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไฟล์/โฟลเดอร์ภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวอาจเสียหายหรือเปิดเล่นไม่ได้ ห้ามลบภาพเคลื่อนไหวบนการ์ดหน่วยความจำโดยสั่งจากคอมพิวเตอร์ Sony ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางคอมพิวเตอร์
  • หากท่านลบภาพหรือดำเนินการอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ อาจทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ในกรณีนี้ ให้ซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลภาพ
  • โครงสร้างโฟลเดอร์จะแตกต่างกันในระหว่างการเชื่อมต่อ MTP