การใช้ปุ่ม MENU

หน้าจอเมนูจะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม MENU ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของกล้องได้ ซึ่งรวมถึงการถ่ายและการดูภาพ และท่านสามารถสั่งงานฟังก์ชั่นจากหน้าจอเมนูได้เช่นกัน

ภาพตำแหน่งของปุ่ม MENU และหน้าจอเมนู

(A) แท็บเมนู

แท็บเมนูจะได้รับการจัดหมวดหมู่ตามสถานการณ์การใช้งาน เช่น การถ่ายภาพ การดูภาพ การตั้งค่าเครือข่าย เป็นต้น

(B) กลุ่มเมนู

รายการเมนูในแต่ละแท็บจะได้รับการจัดกลุ่มตามการทำงาน
หมายเลขที่กำหนดให้กับกลุ่มคือเลขลำดับในแท็บ ดูที่หมายเลขดังกล่าวเพื่อให้ทราบตำแหน่งของกลุ่มที่กำลังใช้

(C) รายการเมนู

เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการตั้งค่าหรือสั่งงาน

คำแนะนำ

 • ชื่อของแท็บหรือกลุ่มที่เลือกจะแสดงขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ
 • เมื่อตั้งค่า [ระบบสัมผัส] เป็น [เปิด] จะไม่สามารถแตะเพื่อสั่งงานผ่านหน้าจอเมนูได้


การทำงานเบื้องต้นบนหน้าจอเมนู

 1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู
 2. เลื่อนไปมาภายในผังเมนู และค้นหารายการเมนูที่ต้องการโดยการกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม
  • รายการเมนูที่แสดงสำหรับโหมดการถ่ายภาพนิ่งและโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกัน

   ภาพแสดงการเคลื่อนที่ในลำดับชั้นคำสั่งของเมนู

   (A) แท็บเมนู

   (B) กลุ่มเมนู

   (C) รายการเมนู

 3. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อเลือกรายการเมนู

  หน้าจอการตั้งค่าหรือหน้าจอการสั่งงานสำหรับรายการที่เลือกจะแสดงขึ้นบนจอภาพ

 4. เลือกพารามิเตอร์หรือสั่งงานฟังก์ชั่นนั้นๆ
  • ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ ให้กดปุ่ม MENU และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
 5. กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอเมนู

  ท่านจะกลับไปยังหน้าจอการถ่ายหรือหน้าจอดูภาพ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถแสดงหน้าจอเมนูได้โดยกำหนดฟังก์ชั่น [MENU] ให้กับคีย์กำหนดเองโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] จากนั้นกดคีย์ดังกล่าว


ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดถ่ายภาพและหน้าจอเมนู

กลุ่มเมนูและรายการเมนูที่แสดงในแท็บ [การถ่ายภาพ], [ระดับแสง/สี] และ [โฟกัส] จะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ


โหมดการถ่ายภาพนิ่ง (AUTO/P/A/S/M)

 • รายการเมนูสำหรับการถ่ายภาพนิ่งจะแสดงขึ้น*

* เนื่องจากท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ปุ่ม REC (การบันทึก) แม้ขณะอยู่ในโหมดการถ่ายภาพนิ่ง รายการเมนูพื้นฐานสำหรับภาพเคลื่อนไหวบางส่วนจึงแสดงขึ้นด้วย


โหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ( /S&Q)

 • รายการเมนูสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะแสดงขึ้น

ไอคอนที่ใช้ใน “คู่มือช่วยเหลือ”

ภาพนิ่ง: รายการเมนูที่แสดงในโหมดการถ่ายภาพนิ่ง (AUTO/P/A/S/M)

ภาพเคลื่อนไหว: รายการเมนูที่แสดงในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Movie/S&Q)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว: รายการเมนูที่แสดงทั้งในโหมดการถ่ายภาพนิ่งและโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว