การขยายภาพที่กำลังแสดง(ขยาย)

ขยายภาพที่กำลังแสดง ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อตรวจสอบโฟกัสของภาพ ฯลฯ

 1. เปิดภาพที่ต้องการขยาย จากนั้นเลื่อนก้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน T
  • เลื่อนก้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน W เพื่อปรับอัตราซูม
  • เมื่อหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ปุ่มหมุนด้านหลัง ท่านสามารถสลับไปยังภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไปในขณะที่ยังคงอัตราซูมเดิมเอาไว้
  • มุมมองของภาพจะซูมเข้าไปยังส่วนที่กล้องโฟกัสไว้ระหว่างการถ่ายภาพ หากกล้องหาข้อมูลตำแหน่งโฟกัสไม่ได้ กล้องจะซูมไปที่ตรงกลางภาพ
 2. เลือกส่วนที่ต้องการขยาย โดยกดด้านบน/ล่าง/ขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม
 3. กดปุ่ม MENU หรือตรงกลางปุ่มควบคุม เพื่อออกจากการซูมดูภาพ

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถขยายภาพที่กำลังเปิดดูได้โดยใช้ MENU
 • ท่านสามารถเปลี่ยนกำลังขยายเริ่มต้นและตำแหน่งเริ่มต้นของภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (เล่น) → [การขยาย][ขยายขนาดเริ่มต้น] หรือ [ขยายตำแหน่งเริ่มต้น]
 • ท่านสามารถขยายภาพโดยการแตะจอภาพได้เช่นกัน ลากนิ้วที่จอภาพเพื่อเลื่อนภาพที่ขยายแล้ว ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถขยายภาพเคลื่อนไหวได้