หน้าก่อนขณะวัด (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่ากล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] ไว้ที่ [หลายจุด]

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [วัดแสง][หน้าก่อนขณะวัด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
กล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับ
ปิด:
กล้องจะวัดความสว่างโดยใช้การตั้งค่า [หลายจุด] โดยไม่ค้นหาใบหน้า

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [หน้าก่อนขณะวัด] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด]
  • เมื่อตั้งค่า [หน้า/ตาก่อนใน AF] เป็น [เปิด] และตั้งค่า [เป้าหมายหน้า/ตา] เป็น [สัตว์] ใต้ [AF ตามใบหน้า/ตา] [หน้าก่อนขณะวัด] จะไม่ทำงาน