ระบบซูมต่างๆของกล้องนี้

ระบบซูมของกล้องช่วยให้ซูมด้วยกำลังขยายสูงขึ้นโดยรวมผลของการซูมหลายๆระบบ ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบซูมที่เลือก

เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม:

ภาพประกอบของแถบซูม

เมื่อติดเลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์เพาเวอร์ซูม:

ภาพประกอบของแถบซูม

 1. ขอบเขตของซูมด้วยเลนส์
  ซูมภาพในระยะซูมของเลนส์
  เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม แถบซูมของขอบเขตการซูมด้วยเลนส์จะปรากฏขึ้น
  เมื่อใส่เลนส์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เลนส์เพาเวอร์ซูม แถบเลื่อนซูมจะถูกล็อคไว้ที่ด้านซ้ายสุดของแถบซูม ในขณะที่ตำแหน่งการซูมอยู่ในขอบเขตของการซูมด้วยเลนส์ กำลังขยายจะแสดงเป็น “×1.0” ถ้าตั้งค่า [ช่วงซูม] เป็น [อพติคัลซูมเท่านั้น] แถบเลื่อนซูมจะไม่แสดงขึ้น

 2. ขอบเขตของสมาร์ทซูม ()
  ซูมภาพโดยไม่ทำให้คุณภาพดั้งเดิมด้อยลงโดยการครอบตัดภาพบางส่วน (เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น [M] หรือ [S])

 3. ขอบเขตของซูมภาพคมชัด ()

  ซูมภาพโดยใช้การประมวลผลภาพที่ไม่ทำให้คุณภาพด้อยลงมาก

  เมื่อท่านตั้ง [ช่วงซูม] ไปที่ [ซูมภาพคมชัด] หรือ [ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

 4. ขอบเขตของซูมดิจิตอล ()

  ท่านสามารถขยายภาพด้วยการประมวลผลภาพ

  เมื่อท่านตั้ง [ช่วงซูม] ไปที่ [ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

คำแนะนำ

 • ค่าปกติของ [ช่วงซูม] คือ [อพติคัลซูมเท่านั้น]
 • ค่าเริ่มต้นของ [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] คือ [L] เมื่อต้องการใช้ซูมอัจฉริยะ ให้เปลี่ยน [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น [M] หรือ [S]

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอลจะใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [รูปแบบไฟล์] ถูกตั้งค่าเป็น [RAW] หรือ [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]
  • [อัตราเฟรมบันทึก] ถูกตั้งไว้ที่ [120p]/[100p]
  • ในระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นโดยตั้งค่า [อัตราเฟรม] เป็น [240fps]/[200fps] หรือ [120fps]/[100fps]
 • ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นสมาร์ทซูมกับภาพเคลื่อนไหว
 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากซูมด้วยเลนส์ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกปิดการใช้งาน และกรอบการโฟกัสจะแสดงเป็นเส้นประ AF จะจับที่บริเวณจุดกึ่งกลางและรอบ ๆ เป็นหลัก
 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล [โหมดวัดแสง] จะถูกล็อคไว้ที่ [หลายจุด]
 • เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • หน้า/ตาก่อนใน AF
  • หน้าก่อนขณะวัด
  • ฟังก์ชั่นติดตาม