ขั้นระดับแสง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถปรับเพิ่มการตั้งค่าของความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าชดเชยแสง

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [ชดเชยแสง][ขั้นระดับแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

0.5EV / 0.3EV