บริเวณตรวจจับเฟส

ภาพนิ่ง

ตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพื้นที่ AF แบบตรวจจับเฟส

  1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][บริเวณตรวจจับเฟส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงพื้นที่ AF แบบตรวจจับเฟส
ปิด:
ไม่แสดงพื้นที่ AF แบบตรวจจับเฟส

หมายเหตุ

  • ระบบ AF แบบตรวจจับเฟสใช้งานได้กับเลนส์ที่สนับสนุนเท่านั้น หากติดเลนส์ที่ไม่สนับสนุน ท่านจะไม่สามารถใช้งานระบบ AF แบบตรวจจับเฟส ระบบ AF แบบตรวจจับเฟสอาจจะไม่ทำงานถึงแม้จะใช้กับเลนส์ที่สนับสนุนบางตัว เช่น เลนส์ที่ซื้อในอดีตซึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุง
  • เมื่อถ่ายภาพโดยใช้เลนส์ที่สนับสนุนขนาดฟูลเฟรม พื้นที่ AF แบบตรวจจับเฟสจะไม่แสดงขึ้นแม้ว่าจะตั้งค่า [บริเวณตรวจจับเฟส] เป็น [เปิด] ก็ตาม
  • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว พื้นที่ AF แบบตรวจจับเฟสจะไม่แสดงขึ้น