ระดับเสียงบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงของไมโครโฟนในตัวกล้องขณะตรวจสอบมิเตอร์ระดับเสียง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [การอัดเสียง][ระดับเสียงบันทึก]
  2. เลือกระดับที่ต้องการโดยใช้ด้านขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

+:
ปรับเพิ่มระดับการบันทึกเสียง
-:
ปรับลดระดับการบันทึกเสียง

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงดัง ตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไปที่ระดับเสียงที่เบากว่า การทำเช่นนี้จะช่วยให้ท่านบันทึกเสียงได้สมจริงมากกว่า เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงเบา ตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไปที่ระดับเสียงที่ดังกว่าเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้น
  • หากต้องการรีเซ็ตระดับเสียงในการบันทึกให้เป็นค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม (ลบ)

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจะมีการตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไว้ ลิมิตเตอร์จะทำงานตลอดเวลา
  • [ระดับเสียงบันทึก] ใช้งานได้เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น
  • [ระดับเสียงบันทึก] ใช้งานไม่ได้ในระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
  • การตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] จะถูกนำมาใช้กับทั้งไมโครโฟนภายในและช่องสัญญาณเข้า (ไมโครโฟน)