สีเฟรมปรับโฟกัส (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถระบุสีของกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัส หากมองเห็นกรอบได้ยากเนื่องจากวัตถุ ให้เปลี่ยนสีกรอบเพื่อให้มองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น

  1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][สีเฟรมปรับโฟกัส] → สีที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

สีขาว:
แสดงกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัสเป็นสีขาว
สีแดง:
แสดงกรอบที่แสดงพื้นที่โฟกัสเป็นสีแดง