ความยาวโฟกัสสำหรับ SteadyShot (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าข้อมูลความยาวโฟกัสเพื่อใช้สำหรับฟังก์ชั่น SteadyShot ภายในกล้อง เมื่อตั้งค่า [ปรับค่า SteadyShot] เป็น [แมนนวล]

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [กันภาพสั่นไหว][ ความยาวโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

8mm - 1000mm:
ฟังก์ชั่น SteadyShot จะใช้ความยาวโฟกัสที่ท่านกำหนดไว้
ตรวจสอบดัชนีความยาวโฟกัสที่เลนส์และกำหนดความยาวโฟกัส