เพิ่มรายการ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถบันทึกรายการเมนูที่ต้องการไปยัง (เมนูของฉัน) ภายใต้ MENU ได้

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][เพิ่มรายการ]
  2. เลือกรายการที่ท่านต้องการเพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
  3. เลือกปลายทางโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเพิ่มรายการไปยัง (เมนูของฉัน) ได้สูงสุด 42 รายการ

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเพิ่มรายการดังต่อไปนี้ไปยัง (เมนูของฉัน)
    • รายการใด ๆ ใต้ MENU (เล่น)