ตั้งค่าสลับอัต/แมน

ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถสลับระหว่างการตั้งค่าอัตโนมัติและด้วยตัวเองแยกกันสำหรับรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO ได้ เช่นเดียวกับระบบควบคุมค่าระดับแสงของกล้องระดับมืออาชีพตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] ไปที่ [โหมดรับแสงที่ปรับ] ไว้ล่วงหน้า

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [รับแสง][ตั้งค่าสลับอัต/แมน] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

สลับอัต/แมน Av:
สลับค่ารูรับแสงระหว่าง [อัตโนมัติ] และ [แมนนวล]
สลับอัต/แมน Tv:
สลับค่าความเร็วชัตเตอร์ระหว่าง [อัตโนมัติ] และ [แมนนวล]
สลับอัต/แมน ISO:
สลับค่าความไวแสง ISO ระหว่าง [อัตโนมัติ] และ [แมนนวล]


การสลับระหว่าง [อัตโนมัติ] และ [แมนนวล] โดยใช้คีย์ที่กำหนดเอง

เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที่ปรับ] ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะถูกกำหนดให้กับคีย์ที่กำหนดเองในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

  • [สลับอัต/แมน Av]: ปุ่ม IRIS (ม่านตา)
  • [สลับอัต/แมน Tv]: ปุ่ม SHUTTER (ชัตเตอร์)
  • [สลับอัต/แมน ISO]: ปุ่ม ISO (ความไวแสง ISO)
แต่ละครั้งที่ท่านกดคีย์ที่กำหนดเองแต่ละคีย์ค้างไว้ ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ หรือความไวแสง ISO จะสลับระหว่าง [อัตโนมัติ] และ [แมนนวล]
เมื่อเลือก [แมนนวล] จะสามารถล็อคค่าต่างๆ ได้โดยการกดคีย์นั้นๆ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ป้องกันไม่ให้ค่าต่างๆ ถูกเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ
เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] ค่าระดับแสงจะได้รับการกำหนดอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ และเมื่อเลือก [แมนนวล] จะสามารถตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO โดยใช้ปุ่มหมุนต่อไปนี้
  • ค่ารูรับแสง: ปุ่มหมุนด้านหน้า
  • ความเร็วชัตเตอร์: ปุ่มควบคุม
  • ความไวแสง ISO: ปุ่มหมุนด้านหลัง

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านตั้งค่ารูรับแสงโดยใช้แหวนปรับรูรับแสงของเลนส์ ค่าที่แหวนปรับรูรับแสงจะมีความสำคัญสูงกว่าค่าของปุ่มหมุน