เน้นระหว่างบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่าจะแสดงกรอบสีแดงรอบขอบจอภาพของกล้องขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่ากล้องอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพหรือกำลังบันทึกภาพ แม้ในกรณีที่ท่านมองจอภาพของกล้องจากแนวเฉียงหรือจากระยะไกล

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [แสดงการถ่ายภาพ][เน้นระหว่างบันทึก] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงกรอบสีแดงเพื่อแสดงว่ากำลังทำการบันทึก
ปิด:
ไม่แสดงกรอบสีแดงเพื่อแสดงว่ากำลังทำการบันทึก

คำแนะนำ

  • กรอบที่แสดงโดยใช้ฟังก์ชั่นนี้สามารถส่งไปยังจอภาพภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ได้ ตั้งค่า [แสดงข้อมูล HDMI] ไปที่ [เปิด]