เลือกปุ่มหมุน

ท่านสามารถสลับระหว่างภาพต่างๆ ในระหว่างการดูภาพได้ ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการค้นหาภาพใดภาพหนึ่งจากภาพที่บันทึกไว้หลายภาพ ท่านยังสามารถค้นหาภาพที่ป้องกันไว้หรือภาพที่มีการให้คะแนนได้อย่างรวดเร็วด้วยกำหนดฟังก์ชั่นนี้ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าหรือปุ่มหมุนด้านหลัง

  1. MENU(เล่น) → [ตัวเลือกการเล่น][เลือกปุ่มหมุน] → รายการที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปุ่มหมุนหน้า:
ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อข้ามไปยังภาพต่างๆ
ปุ่มหมุนหลัง:
ใช้ปุ่มหมุนด้านหลังเพื่อข้ามไปยังภาพต่างๆ