แสดงตัวกำหนด

ภาพเคลื่อนไหว

ขณะที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถกำหนดว่าจะแสดงเครื่องหมายบนจอภาพหรือไม่ รวมถึงสามารถเลือกประเภทของเครื่องหมายได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [แสดงตัวกำหนด] → เลือกรายการเมนูแล้วตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงตัวกำหนด:
กำหนดว่าจะแสดงเครื่องหมายหรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
ตัวกำหนดศูนย์กลาง:
กำหนดว่าจะแสดงเครื่องหมายกึ่งกลางที่ตรงกลางหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่ ([ปิด] / [เปิด])
ตัวกำหนดลักษณะ:
กำหนดการแสดงผลเครื่องหมายสัดส่วน ([ปิด] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [2.35:1])
โซนปลอดภัย:
กำหนดการแสดงผลเขตปลอดภัย ซึ่งจะกลายเป็นช่วงมาตรฐานที่ทีวีในบ้านทั่วไปสามารถรับได้ ([ปิด] / [80%] / [90%])
กรอบนำสายตา:
กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงกรอบนำสายตา ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุอยู่ในแนวเดียวหรือตั้งฉากกับพื้น ([ปิด] / [เปิด])

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถแสดงเครื่องหมายทั้งหมดพร้อมกันได้
  • จัดให้วัตถุอยู่ที่จุดตัดของ [กรอบนำสายตา] เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่สมดุล

หมายเหตุ

  • เครื่องหมายจะแสดงขึ้นเมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น] หรือเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • ท่านไม่สามารถแสดงเครื่องหมายเมื่อใช้ [ขยายโฟกัส]
  • เครื่องหมายจะแสดงบนจอภาพ (ท่านไม่สามารถส่งออกเครื่องหมายได้)