ตั้งค่าพร็อกซี่

ภาพเคลื่อนไหว

ขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกสโลว์โมชั่น/บันทึกควิกโมชั่น ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ซึ่งมีอัตราบิตต่ำไปพร้อมกันได้

เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่เป็นไฟล์ขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟนหรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ตั้งค่าพร็อกซี่] → เลือกรายการที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บันทึกภาพพร็อกซี่:
เลือกว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ไปพร้อมกันหรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
รูปแบบไฟล์พร็อกซี่:
เลือกรูปแบบการบันทึกของภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])
ตั้งค่าบันทึกพร็อกซี่:
เลือกอัตราบิต การเก็บข้อมูลสี และความลึกบิตของภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])


การตั้งค่าการบันทึกพร็อกซี่ที่สามารถเลือกได้

รูปแบบไฟล์พร็อกซี่ ขนาดของการบันทึก อัตราเฟรมของการบันทึก ตั้งค่าบันทึกพร็อกซี่ ตัวแปลงสัญญาณสำหรับการบีบอัด
XAVC HS HD 1920×1080 สูงสุด 60p/สูงสุด 50p

16Mbps 4:2:0 10bit

9Mbps 4:2:0 10bit

MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD 1280×720 สูงสุด 60p/สูงสุด 50p 6Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC/H.264


คำแนะนำ

 • ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะไม่ปรากฏบนหน้าจอเปิดดูภาพ (หน้าจอแสดงภาพเดี่ยวหรือหน้าจอดัชนีภาพ) (พร็อกซี่) จะปรากฏเหนือภาพเคลื่อนไหวที่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ไปพร้อมกัน

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถดูภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่บนกล้องนี้ได้
 • ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะไม่สามารถบันทึกได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบปกติ

  • [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p] ขึ้นไป

  การบันทึกสโลว์โมชั่น/การบันทึกควิกโมชั่น

  • [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p] ขึ้นไป
  • [อัตราเฟรม] เป็น [120fps]/[100fps] ขึ้นไป
 • การลบ/การป้องกันภาพเคลื่อนไหวที่มีภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะลบ/ป้องกันทั้งภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับและพร็อกซี่ ท่านไม่สามารถลบ/ป้องกันเฉพาะภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับหรือภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ได้
 • ไม่สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหวบนกล้องนี้ได้