ตั้งค่าเสียงขาต่อ

ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าเสียงดิจิทัลที่ส่งจากชุดด้ามจับ XLR (ที่ให้มาด้วย) ไมโครโฟน (แยกจำหน่าย) ที่สนับสนุนอินเตอร์เฟสเสียงดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งต่ออยู่กับแท่นเสียบ Multi interface ของกล้องท่านสามารถกำหนดความถี่การเก็บตัวอย่าง จำนวนบิตควอนไทซ์ และจำนวนช่องสัญญาณได้

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [การอัดเสียง][ตั้งค่าเสียงขาต่อ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

:
กำหนดความถี่การเก็บตัวอย่างของเสียงเข้าเป็น 48 kHz จำนวนบิตควอนไทซ์เป็น 24 บิต และจำนวนช่องสัญญาณเป็น 4
:
กำหนดความถี่การเก็บตัวอย่างของเสียงเข้าเป็น 48 kHz จำนวนบิตควอนไทซ์เป็น 24 บิต และจำนวนช่องสัญญาณเป็น 2
:
กำหนดความถี่การเก็บตัวอย่างของเสียงเข้าเป็น 48 kHz จำนวนบิตควอนไทซ์เป็น 16 บิต และจำนวนช่องสัญญาณเป็น 2

คำแนะนำ

 • จอภาพจะแสดงระดับเสียงสำหรับ 4 ช่องสัญญาณ ในระหว่างการบันทึกเสียงจาก 4 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอก (แยกจำหน่าย) เข้ากับขั้วต่อ (ไมโครโฟน) ของกล้อง เสียงจะถูกบันทึกจากไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ (ไมโครโฟน) ท่านไม่สามารถกำหนด [ตั้งค่าเสียงขาต่อ] ได้
 • ถ้าตั้งค่าให้ไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ใช้การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก ท่านจะไม่สามารถกำหนด [ตั้งค่าเสียงขาต่อ] ได้
 • ในกรณีที่ไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ไม่รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่องสัญญาณ ท่านจะไม่สามารถเลือก [] (48khz/24bit 4ch) ได้
 • ในกรณีที่ไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ไม่รองรับการบันทึกเสียง 24 บิต [ตั้งค่าเสียงขาต่อ] จะถูกล็อคเป็น [] (48khz/16bit 2ch)
 • ในกรณีต่อไปนี้จะไม่สามารถบันทึกเสียงได้อย่างถูกต้องในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว:
  • เมื่อท่านต่อหรือถอดไมโครโฟน
  • เมื่อเปลี่ยนการส่งสัญญาณที่ไมโครโฟนจากแบบดิจิตอลเป็นแบบแอนะล็อก หรือตรงข้าม