การเปิดดูภาพนิ่ง

เปิดดูภาพที่บันทึกไว้

  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดดูภาพ
  2. เลือกภาพที่ต้องการโดยใช้ปุ่มควบคุม
    • ภาพที่ถ่ายโดยการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือถ่ายภาพช่วงเวลาจะแสดงเป็นหนึ่งกลุ่ม เมื่อต้องการดูภาพในกลุ่ม ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ผลิตภัณฑ์จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลภาพบนการ์ดหน่วยความจำเพื่อบันทึกและแสดงภาพ ภาพที่ไม่ได้บันทึกในไฟล์ฐานข้อมูลภาพ อาจแสดงไม่ถูกต้อง หากต้องการเปิดดูภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์อื่น ให้บันทึกภาพเหล่านั้นในไฟล์ฐานข้อมูลภาพโดยใช้ MENU (ตั้งค่า)[กู้ฐานข้อมูลภาพ]
  • หากท่านเปิดดูภาพทันทีหลังการถ่ายภาพต่อเนื่อง จอภาพอาจแสดงไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูล หรือจำนวนภาพที่เหลือสำหรับการเขียนข้อมูล ระหว่างการเขียนข้อมูล บางฟังก์ชั่นจะไม่สามารถใช้งานได้
  • ท่านยังสามารถขยายภาพได้โดยการแตะที่จอภาพสองครั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถลากแล้วเลื่อนตำแหน่งที่ขยายแล้วในจอภาพได้ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า