ตั้งค่าระดับเสียง

ตั้งระดับเสียงสำหรับการแสดงภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่าระดับเสียง] → ค่าที่ต้องการ

ปรับระดับเสียงในระหว่างแสดงภาพเคลื่อนไหว

กดที่ด้านล่างของปุ่มควบคุม ขณะกำลังเปิดดูภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงแผงการทำงาน จากนั้นจึงปรับระดับเสียง ท่านสามารถปรับระดับเสียงในขณะที่กำลังฟังเสียงจริงได้