อะแดปเตอร์แปลงเมาท์

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถสวมเลนส์ A-mount (แยกจำหน่าย) เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้
ดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

หมายเหตุ

  • เมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo] สำหรับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] โฟกัสจะถูกล็อคระหว่างการถ่ายภาพแรก แม้ว่าจะตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ต่อเนื่อง]
  • ท่านอาจไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์หรือโฟกัสอัตโนมัติกับเลนส์บางชนิด ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • ท่านไม่สามารถใช้ไฟช่วยโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ A-mount
  • เสียงเลนส์และเสียงการทำงานของผลิตภัณฑ์อาจถูกบันทึกด้วยในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
    ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) [การอัดเสียง] [ปิด]
  • ผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลานานหรืออาจโฟกัสได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้หรือวัตถุเป้าหมาย