ตั้งค่า TC/UB

กล้องสามารถบันทึกข้อมูลไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอร์บิต (UB) เป็นข้อมูลแนบไปกับภาพเคลื่อนไหวได้

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB] → การตั้งค่าที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่าการแสดง TC/UB:
ตั้งค่าการแสดงผลสำหรับ ตัวนับ รหัสเวลา และยูสเซอร์บิต
TC Preset:
ตั้งค่าไทม์โค้ด
UB Preset:
ตั้งค่ายูสเซอร์บิต
TC Format:
ตั้งค่าวิธีการบันทึกสำหรับไทม์โค้ด (เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC เท่านั้น)
TC Run:
ตั้งค่ารูปแบบการนับเวลาสำหรับไทม์โค้ด
TC Make:
ตั้งค่ารูปแบบการบันทึกสำหรับไทม์โค้ดบนสื่อบันทึก
UB Time Rec:
ตั้งว่าจะบันทึกหรือไม่บันทึกเวลาเป็นยูสเซอร์บิต

วิธีการตั้งค่าไทม์โค้ด (TC Preset)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][TC Preset]
 2. หมุนปุ่มควบคุมแล้วเลือกตัวเลขสองตำแหน่งแรก
  • สามารถตั้งค่าไทม์โค้ดได้ในช่วงต่อไปนี้
   เมื่อเลือก [60i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:29

   *เมื่อเลือก [24p] ท่านสามารถเลือกตัวเลขสองหลักสุดท้ายของไทม์โค้ด โดยคูณทีละสี่ จาก 0 ถึง 23 เฟรม
   เมื่อเลือก [50i]: 00:00:00:00 ถึง 23:59:59:24

 3. ตั้งค่าตัวเลขตำแหน่งอื่น ๆ โดยทำตามขั้นตอนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

 • เมื่อเอียงจอภาพเพื่อถ่ายภาพตนเอง ไทม์โค้ดและยูสเซอร์บิตจะไม่แสดงขึ้น

วิธีการรีเซ็ตไทม์โค้ด

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][TC Preset]
 2. กดปุ่ม (ลบ) เพื่อรีเซ็ตไทม์โค้ด (00:00:00:00)

ท่านยังสามารถรีเซ็ตไทม์โค้ด (00:00:00:00) โดยใช้รีโมทคอนโทรล RMT-VP1K (แยกจำหน่าย)

วิธีการตั้งค่ายูสเซอร์บิต (UB Preset)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][UB Preset]
 2. หมุนปุ่มควบคุมแล้วเลือกตัวเลขสองตำแหน่งแรก
 3. ตั้งค่าตัวเลขตำแหน่งอื่น ๆ โดยทำตามขั้นตอนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

วิธีการรีเซ็ตยูสเซอร์บิต

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][UB Preset]
 2. กดปุ่ม (ลบ) เพื่อรีเซ็ตยูสเซอร์บิต (00 00 00 00)

วิธีเลือกวิธีการบันทึกสำหรับไทม์โค้ด (TC Format *1)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][TC Format]

DF:
บันทึกไทม์โค้ดในรูปแบบดร็อปเฟรม*2
NDF:
บันทึกไทม์โค้ดในรูปแบบนอนดร็อปเฟรม

*1เฉพาะเมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC เท่านั้น

*2ไทม์โค้ดจะยึดที่ 30 เฟรมต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างเวลาจริงและไทม์โค้ดจะเกิดขึ้นเมื่อบันทึกเป็นเวลานานๆ เนื่องจากความถี่ของเฟรมของสัญญาณภาพ NTSC อยู่ที่ประมาณ 29.97 เฟรมต่อวินาที Drop Frame จะแก้ไขระยะห่างนี้เพื่อทำให้ไทม์โค้ดและเวลาจริงเท่ากัน ใน Drop Frame ตัวเลข 2 เฟรมแรกจะถูกลบออกทุกๆ นาที ยกเว้นทุกๆ นาทีที่สิบ ไทม์โค้ดที่ไม่มีการแก้ไขแบบนี้เรียกว่า Non-Drop Frame

 • การตั้งค่านี้ถูกกำหนดไว้ที่ [NDF] เมื่อบันทึกที่ 4K/24p หรือ 1080/24p

วิธีเลือกรูปแบบการนับเวลาสำหรับไทม์โค้ด (TC Run)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][TC Run]

Rec Run:
ตั้งค่าโหมดการเลื่อนขึ้นของไทม์โค้ดให้ไปข้างหน้าขณะบันทึกเท่านั้น ไทม์โค้ดจะถูกบันทึกตามลำดับติดต่อกันจากไทม์โค้ดล่าสุดของการบันทึกก่อนหน้า
Free Run:
ตั้งค่าโหมดการเลื่อนขึ้นของไทม์โค้ดให้ไปข้างหน้าเวลาใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงการทำงานของกล้อง

 • กล้องอาจไม่บันทึกไทม์โค้ดตามลำดับติดต่อกันในสถานการณ์ต่อไปนี้ แม้ว่าไทม์โค้ดจะเดินไปข้างหน้าไปในโหมด [Rec Run] แล้วก็ตาม
  • เมื่อรูปแบบการบันทึกเปลี่ยนไป
  • เมื่อถอดสื่อบันทึกออก

วิธีเลือกวิธีการบันทึกไทม์โค้ด (TC Make)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า TC/UB][TC Make]Preset:
บันทึกไทม์โค้ดที่เพิ่งตั้งค่าใหม่บนสื่อบันทึก
Regenerate:
อ่านไทม์โค้ดล่าสุดของการบันทึกก่อนหน้าจากสื่อบันทึกและบันทึกไทม์โค้ดใหม่ตามลำดับติดต่อกันจากไทม์โค้ดล่าสุด ไทม์โค้ดจะเดินไปข้างหน้าในโหมด [Rec Run] โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [TC Run]