หมุนวงแหวนซูม

กำหนดฟังก์ชั่นซูมเข้า (T) หรือซูมออก (W) ให้กับทิศทางการหมุนของแหวนซูม ใช้งานได้กับเลนส์เพาเวอร์ซูมที่รองรับฟังก์ชั่นนี้เท่านั้น

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2)[หมุนวงแหวนซูม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ซ้าย(W)/ขวา(T):
กำหนดฟังก์ชั่นซูมออก (W) ให้กับการหมุนทางซ้ายมือ และฟังก์ชั่นซูมเข้า (T) ให้กับการหมุนทางขวามือ
ขวา(W)/ซ้าย(T):
กำหนดฟังก์ชั่นซูมเข้า (T) ให้กับการหมุนทางซ้ายมือ และฟังก์ชั่นซูมออก (W) ให้กับการหมุนทางขวามือ