การควบคุมกล้องโดยใช้สมาร์ทโฟน Android (QR Code)

ท่านสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้สมาร์ทโฟนของท่านได้ ให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้องโดยใช้ QR Code
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] โดยการเลือก MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน]

 1. MENU(เครือข่าย) → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][การเชื่อมต่อ]
  QR Code (A) และ SSID (B) จะแสดงขึ้นที่จอภาพของผลิตภัณฑ์นี้

 2. เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านและเลือก [สแกน QR Code ของกล้อง]
 3. เลือก [OK] บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
  • เมื่อข้อความแสดงขึ้น เลือก [OK] อีกครั้ง
 4. อ่าน QR Code ที่แสดงบนจอภาพของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยสมาร์ทโฟน
  เมื่ออ่าน QR Code แล้ว ข้อความ [เชื่อมต่อกับกล้อง?] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
 5. เลือก [OK] บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
  สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
  • ขณะนี้ท่านสามารถถ่ายภาพได้จากระยะไกลในขณะที่ตรวจสอบองค์ประกอบของภาพบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้

คำแนะนำ

 • เมื่ออ่าน QR Code แล้ว SSID (DIRECT-xxxx) และรหัสผ่านของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกลงทะเบียนไปยังสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ ผ่าน Wi-Fi ในวันหลังโดยเลือก SSID (ตั้งค่า [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ไว้ที่ [เปิด] ก่อนล่วงหน้า)

หมายเหตุ

 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้
 • ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้ฟังก์ชั่น [One-touch(NFC)] หรือ QR Code ให้ใช้ SSID และรหัสผ่าน