ส่งไปยังคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถถ่ายโอนภาพที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อไร้สาย หรือเราเตอร์บรอดแบนด์ไร้สาย และทำการสำรองภาพได้ง่ายๆ โดยใช้การดำเนินการนี้ ก่อนเริ่มการดำเนินการนี้ ให้ติดตั้ง PlayMemories Home บนคอมพิวเตอร์ของท่านและบันทึกจุดเชื่อมต่อลงในผลิตภัณฑ์

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. MENU(เครือข่าย) → [ส่งไปยังคอมพิวเตอร์]

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์อาจจะปิดสวิตช์ตัวเองอัตโนมัติหลังจากจัดเก็บภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ท่านสามารถถ่ายโอนภาพจากผลิตภัณฑ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
  • ถ้าท่านต้องการถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB แล้วทำตามคำแนะนำใน PlayMemories Home
  • ไม่สามารถถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ได้