ลบหน้า

ท่านสามารถลบรายการเมนูทั้งหมดที่เพิ่มไปยังหน้าภายใต้ (เมนูของฉัน) ใน MENU

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ลบหน้า]
  2. เลือกหน้าที่ท่านต้องการจะลบโดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม และกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุมเพื่อลบรายการ