ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: ติดตามโดยแตะจอ

ท่านสามารถใช้งานแบบสัมผัสเพื่อเลือกวัตถุที่่ท่านต้องการติดตามในโหมดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เลือก MENU → (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส] [เปิด] ล่วงหน้า

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][ติดตามโดยแตะจอ]
 2. แตะวัตถุที่ท่านต้องการติดตามบนจอภาพ

  การติดตามจะเริ่มขึ้น

 3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • ในการยกเลิกการติดตาม ให้แตะ หรือกดตรงกลางปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

 • [ติดตามโดยแตะจอ] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อ [เลือกบรรยากาศ] เป็น [กลางคืน ถือด้วยมือ] หรือ [ป้องกันภาพสั่นไหว]
  • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไปที่ [120p]/[100p]
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง]
  • เมื่อใช้ซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอล
  • เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 หรือ LA-EA4
  • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] ใต้ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] ไว้ที่ [สัตว์]