แฟ้มภาพใหม่

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในการ์ดหน่วยความจำสำหรับบันทึกภาพนิ่ง โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างด้วยหมายเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 จากหมายเลขสูงสุดที่ใช้ในปัจจุบัน ภาพจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่

  1. MENU(ตั้งค่า)→[แฟ้มภาพใหม่]

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านเสียบการ์ดหน่วยความจำที่เคยใช้กับอุปกรณ์อื่นลงในผลิตภัณฑ์นี้แล้วทำการถ่ายภาพ โฟลเดอร์ใหม่จะสร้างขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
  • โฟลเดอร์หนึ่งบรรจุภาพได้สูงสุด 4,000 ภาพ เมื่อมีภาพเกินจำนวนที่โฟลเดอร์บรรจุได้ โฟลเดอร์ใหม่จะสร้างขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ