ความไว AF ติดตาม (ภาพเคลื่อนไหว)

ท่านสามารถตั้งความไวของ AF ในโหมดภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ความไว AF ติดตาม]→ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เร็ว:
ตั้งความไว AF ไว้ที่ระดับสูง โหมดนี้มีประโยชน์เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ปกติ:
ตั้งความไว AF ไว้ที่ระดับปกติ โหมดนี้มีประโยชน์เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้าวัตถุหรือในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน