ตั้งค่าตัวกำหนด (ภาพเคลื่อนไหว)

กำหนดเครื่องหมายที่จะแสดงระหว่างถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าตัวกำหนด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ศูนย์กลาง:
ตั้งค่าว่าจะให้มีการแสดงเครื่องหมายกึ่งกลางที่ตรงกลางหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่
[ปิด]/[เปิด]
ลักษณะ:
กำหนดการแสดงผลเครื่องหมายสัดส่วน
[ปิด]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
โซนปลอดภัย:
กำหนดการแสดงผลเขตปลอดภัย ซึ่งจะกลายเป็นช่วงมาตรฐานที่ทีวีในบ้านทั่วไปสามารถรับได้
[ปิด]/[80%]/[90%]
กรอบนำสายตา:
กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงกรอบนำสายตา ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าวัตถุอยู่ในแนวเดียวหรือตั้งฉากกับพื้น
[ปิด]/[เปิด]

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถแสดงเครื่องหมายทั้งหมดพร้อมกันได้
  • วางวัตถุบนจุดตัดของ [กรอบนำสายตา] เพื่อทำให้องค์ประกอบภาพสมดุลกัน