MF Assist (ภาพนิ่ง)

ขยายภาพบนหน้าจออัตโนมัติเพื่อช่วยให้ปรับโฟกัสเองได้ง่ายขึ้น ระบบนี้ทำงานในการถ่ายภาพแบบโฟกัสด้วยตัวเอง หรือโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [MF Assist][เปิด]
  2. หมุนแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับโฟกัส
    • ภาพถูกขยาย ท่านสามารถขยายภาพออกไปได้อีก โดยการกดตรงกลางปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถตั้งระยะเวลาที่จะให้แสดงภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [เวลาในการขยายโฟกัส]

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถใช้ [MF Assist] ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ใช้ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] แทน
  • [MF Assist] ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ ใช้ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] แทน