ปุ่ม MOVIE

ตั้งค่าว่าต้องการเปิดใช้ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) หรือไม่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ปุ่ม MOVIE] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตลอดเวลา:
เริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อท่านกดปุ่ม MOVIE ในโหมดใด ๆ
โหมดภาพเคลื่อนไหว:
เริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อท่านกดปุ่ม MOVIE เฉพาะเมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่โหมด [ภาพเคลื่อนไหว] หรือโหมด [สโลและควิกโมชั่น] เท่านั้น