ลบรายการ

ท่านสามารถลบรายการเมนูที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ใน MENU

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ลบรายการ]
  2. เลือกรายการที่ท่านต้องการลบโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อลบรายการที่เลือก

คำแนะนำ

  • เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดบนหน้า ให้เลือก MENU → (เมนูของฉัน) → [ลบหน้า]
  • ท่านสามารถลบรายการเมนูทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) โดยเลือก MENU → (เมนูของฉัน) → [ลบทั้งหมด]