เรตติ้ง

ท่านสามารถให้คะแนนภาพที่บันทึก จาก ถึง เพื่อให้หาภาพได้ง่ายขึ้น การใช้ฟังก์ชั่นนี้ร่วมกับ [ตั้งค่าการข้ามภาพ] จะทำให้ท่านหาภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  1. MENU(เล่น) → [เรตติ้ง]
    หน้าจอเลือกคะแนนภาพจะปรากฏขึ้น
  2. กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม เพื่อแสดงภาพที่ต้องการให้คะแนน จากนั้นกดตรงกลาง
  3. เลือกตัวเลข (เรตติ้ง) โดยกดด้านซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  4. กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าคะแนน

คำแนะนำ

  • ท่านยังสามารถให้คะแนนเมื่อดูภาพโดยใช้คีย์กำหนดเอง กำหนด [เรตติ้ง] ให้กับคีย์ที่ต้องการ โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] ไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดคีย์กำหนดเองขณะดูภาพที่ต้องการให้คะแนน ตัวเลข (เรตติ้ง) จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่กดคีย์กำหนดเอง

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถให้คะแนนภาพนิ่งได้เท่านั้น