เกี่ยวกับสเกลปรับซูม

อัตราซูมที่ใช้ร่วมกับการซูมของเลนส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดภาพที่เลือก

เมื่อ [อัตราส่วนภาพ] คือ [3:2]

ขนาดภาพ JPEG ตั้งค่าซูม
ออพติคัลซูมเท่านั้น (สมาร์ทซูม) เปิด:ซูมภาพคมชัด เปิด:ซูมดิจิตอล
L: 24M - ประมาณ 2× ประมาณ 4×
M: 12M ประมาณ 1.4× ประมาณ 2.8× ประมาณ 5.7×
S: 6.0M ประมาณ 2× ประมาณ 4× ประมาณ 8×