ชดเชยเลนส์

ชดเชยการแรเงาที่มุมหน้าจอหรือความผิดส่วนของหน้าจอ หรือลดความคลาดสีที่มุมหน้าจอ ที่เกิดจากลักษณะเฉพาะบางอย่างของเลนส์

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[ชดเชยเลนส์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ชดเชยแสงเงา:
ตั้งค่าว่าจะชดเชยเงามืดที่มุมหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือไม่ ([อัตโนมัติ]/[ปิด])
ชดเชยความคลาดสี:
ตั้งค่าว่าจะลดความคลาดสีที่มุมหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือไม่ ([อัตโนมัติ]/[ปิด])
ชดเชยความผิดส่วน:
ตั้งค่าว่าจะชดเชยความผิดส่วนของหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือไม่ ([อัตโนมัติ]/[ปิด])

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้เลนส์ชดเชยแสงอัตโนมัติเท่านั้น
  • เงามืดที่มุมหน้าจออาจจะไม่ได้รับการแก้ไขด้วยการ [ชดเชยแสงเงา] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์
  • [ชดเชยความผิดส่วน] อาจถูกล็อคไว้ที่ [อัตโนมัติ] และท่านจะไม่สามารถเลือก [ปิด] ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์