การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD หรือสื่อ Memory Stick Micro กับกล้องนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวแปลงที่เหมาะสมแล้ว

การ์ดหน่วยความจำ SD

รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
ภาพนิ่ง การ์ด SD/SDHC/SDXC
AVCHD การ์ด SD/SDHC/SDXC (Class 4 หรือเร็วกว่า หรือ U1 หรือเร็วกว่า)
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือต่ำกว่า*
HD 60Mbps
การ์ด SDHC/SDXC (Class 10, หรือ U1 หรือเร็วกว่า)
4K 100Mbps*
HD 100Mbps
การ์ด SDHC/SDXC (U3)

*รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ในเวลาเดียวกัน

สื่อ Memory Stick

รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
ภาพนิ่ง Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps หรือต่ำกว่า*
HD 60Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100Mbps*
HD 100Mbps

*รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ กล้องจะแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกออกเป็นไฟล์ขนาด 4 GB ท่านสามารถจัดการไฟล์ที่แบ่งนี้ให้เป็นไฟล์เดียวได้โดยนำเข้าไฟล์เหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ PlayMemories Home
  • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะพยายามกู้ไฟล์ฐานข้อมูลบนการ์ดหน่วยความจำ