ระบบซูมต่างๆของกล้องนี้

ระบบซูมของกล้องช่วยให้ซูมด้วยกำลังขยายสูงขึ้นโดยรวมผลของการซูมหลายๆระบบ ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบซูมที่เลือก

เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม:

เมื่อติดเลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์เพาเวอร์ซูม:

 1. ขอบเขตของซูมด้วยเลนส์
  ซูมภาพในระยะซูมของเลนส์
  เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม แถบซูมของขอบเขตการซูมด้วยเลนส์จะปรากฏขึ้น
  เมื่อติดเลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์เพาเวอร์ซูม แถบเลื่อนซูมจะกำหนดไว้ที่ด้านซ้ายสุดของแถบซูม ในขณะที่ตำแหน่งซูมอยู่ในขอบเขตของการซูมด้วยเลนส์ (แสดงเป็น ×1.0)

 2. ขอบเขตของสมาร์ทซูม ()
  ซูมภาพโดยไม่ทำให้คุณภาพดั้งเดิมด้อยลงโดยการครอบตัดภาพบางส่วน (เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพ JPEG] ไว้ที่ [M] หรือ [S])

 3. ขอบเขตของซูมภาพคมชัด ()
  ซูมภาพโดยใช้การประมวลผลภาพที่ไม่ทำให้คุณภาพด้อยลงมาก เมื่อท่านตั้ง [ตั้งค่าซูม] ไปที่ [เปิด:ซูมภาพคมชัด] หรือ [เปิด:ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

 4. ขอบเขตของซูมดิจิตอล ()
  ท่านสามารถขยายภาพด้วยการประมวลผลภาพ เมื่อท่านตั้ง [ตั้งค่าซูม] ไปที่ [เปิด:ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

หมายเหตุ

 • ค่าปกติของ [ตั้งค่าซูม] คือ [ออพติคัลซูมเท่านั้น]
 • ค่าปกติของ [ขนาดภาพ JPEG] คือ [L] ในการใช้สมาร์ทซูม จะต้องเปลี่ยน [ขนาดภาพ JPEG] เป็น [M] หรือ [S]
 • ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอลจะใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [รูปแบบไฟล์] ถูกตั้งไว้ที่ [RAW] หรือ [RAW & JPEG]
  • [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
  • ระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นโดยตั้ง [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps]
 • ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นสมาร์ทซูมกับภาพเคลื่อนไหว
 • เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม ท่านไม่สามารถใช้ [ซูม] ภายใต้ MENU ได้ ถ้าท่านขยายภาพเกินขอบเขตของการซูมด้วยเลนส์ ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่น [ซูม] ที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากซูมด้วยเลนส์ การตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกปิดการใช้งาน และกรอบการโฟกัสจะแสดงเป็นเส้นประ AF จะจับที่บริเวณจุดกึ่งกลางและรอบ ๆ เป็นหลัก
 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล [โหมดวัดแสง] จะถูกล็อคไว้ที่ [หลายจุด]
 • เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • ใบหน้า/ตาก่อนใน AF
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • ฟังก์ชั่นติดตาม
 • หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์สำหรับภาพเคลื่อนไหว ให้กำหนด [ซูม] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]